Aslaksen, Marit

Aslaksen, Marit (1930-2016)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1977-1981

Gå til biletgalleri

Aslaksen, Marit har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.10.1930
  • Død 09.09.2016

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Aust-Agder, 1977 - 1981, V.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond, 1980-1985
  • Varamedlem Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder, 1984-1988
  • Varamedlem Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel, 1986-1991