Borgen, Marianne

Borgen, Marianne (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 18 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.06.1951

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1989 - 1993, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1993 - 1997, SV.
  • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1997 - 2001, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2001 - 2005, SV.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika, 1982
  • Medlem Faglig konsultativ gruppe for vurdering av tilskottssøknader for faggruppa for Sentralrådet, 1983-1985
  • Varamedlem Det kriminalitetsforebyggende råd, 1984-1985
  • Varamedlem Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 1996-1999