Sømme, Marie

Sømme, Marie (1904-1993)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Sømme, Marie har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.11.1904
  • Død 27.05.1993

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1945 - 1949, H.
  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1950 - 1953, H.