Tennfjord, Margrethe

Tennfjord, Margrethe (1935-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter