Wahlquist, Mari

Wahlquist, Mari (1892-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1954-1957

Gå til biletgalleri

Wahlquist, Mari har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.06.1892
  • Død 14.06.1974

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Oppland, 1954 - 1957, A.