Drægni, Morten

Drægni, Morten (1983-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri