Johnson, Merete

Johnson, Merete (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 130 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter