Johansen, Magne

Johansen, Magne (1909-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Johansen, Magne har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.03.1909
  • Død 16.10.1966

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Nordland, 1958 - 1961, A.