Haukland, Marianne

Haukland, Marianne (1989-)

Parti:
Høyre
Representant for
Finnmark 2017-2021
Medlem
Familie- og kulturkomiteen
Ansiennitet:
2 år, 110 dagar

Gå til biletgalleri

Langedahl, Vetle er vararepresentant for Haukland, Marianne som møter fast for Bakke-Jensen, Frank.

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.01.1989

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjonar

  • Møter fast som representant frå 01.10.2017 for Frank Bakke-Jensen.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2017-2021

    Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

  • 2017-2021

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2020