Haukland, Marianne

Haukland, Marianne (1989-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.01.1989

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjonar

  • Møtte fast som representant 01.10.2017-30.09.2021 for Frank Bakke-Jensen.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2017-2021

    Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

  • 2017-2021

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021