Haukland, Marianne

Haukland, Marianne (1989-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri