Grøvan, Mikal

Grøvan, Mikal (1899-1956)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957

Gå til biletgalleri

Grøvan, Mikal har gått bort.

Finn informasjon etter