Fagerås, Mona

Fagerås, Mona (1972-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Nordland 2017-2021
Medlem
Utdannings- og forskningskomiteen
Ansiennitet:
2 år, 71 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Utdannings- og forskningskomiteen

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Sosialistisk Venstreparti

Vara innpisker
16.10.2019 - 30.09.2021

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle