Kleppa, Magnhild Meltveit

Kleppa, Magnhild Meltveit (1948-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
20 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle