Strand, Mona

Strand, Mona (1962-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2009-2013

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.08.1962

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 2009 - 2013, A.