Sommer, Morten

Sommer, Morten (1958-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 2001-2005

Gå til biletgalleri