Stenseng, Marit

Stenseng, Marit (1947-2011)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1989-1993

Gå til biletgalleri

Stenseng, Marit har gått bort.

Finn informasjon etter