Røhne, Nils Amund

Røhne, Nils Amund (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 116 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 20.04.1949 i Stange, Hedmark
 • Son av bonde Amund Røhne (1908-1972) og regnskapsfører Gunvor Olsen (1916-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Hedmark, 2001 - 2005, A.
 • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Administrasjonsdepartementet, 01.12.1994 - 25.10.1996
  Statssekretær, Nærings- og energidepartementet, næringssaker, 01.11.1996 - 01.01.1997
  Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet, 01.01.1997 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1956-1963
 • Realskole 1963-1966
 • Examen artium, Hamar Katedralskole 1966-1969
 • Hamar Lærerhøgskole 1969-1971
 • Trondheim Universitet/Lærerskole 1971-1973
 • Cand.philol. (historie), Universitetet i Oslo 1984-1986

Yrke

 • Forskningsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier 1987-1993
 • Lærer 1993-1994
 • Rådgiver Norges Forskningsråd 1997-1998
 • Utenlandssjef i Norsk Folkehjelp frå 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stange formannskap 1983-1987

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Sykehuset Innlandet frå 2006

Tillitsverv i parti

 • Nestleder Hedmark Arbeiderparti 1993-1998, leder 1998-2001

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for FN-sambandets østlandsavdeling 1981-1995, leder 1995-2000

Litteratur

 • Røhne, Nils A.: "Norge - en lunken europeer", i Årbok for Forsvarshistorisk Forskningssenter, Oslo 1987
 • Røhne, Nils A.: De første skritt inn i Europa, Institutt for Forsvarsstudier Oslo 1989