Moe, Ola Borten

Moe, Ola Borten (1976-)

Forsknings- og høyere utdanningsminister
Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sør-Trøndelag 2021-2025
Ansiennitet:
8 år, 109 dagar

Gå til biletgalleri

Grøthe, Maren møter fast for Moe, Ola Borten.

Tilhøyrer

Kunnskapsdepartementet

Statsråd
14.10.2021 -

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.06.1976 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Son av bonde Peder O. Moe (1948-) og sykepleier Kari Borten (1950-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 04.03.2011-30.09.2013, Heidi Greni møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 14.10.2021-30.09.2025, Maren Grøthe møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 04.10.2007
  Leder, Næringskomiteen, 04.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 04.03.2011
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 04.03.2011

Medlemskap i delegasjonar

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 04.03.2011

Medlemskap i gruppestyre

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 03.02.2010
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 03.02.2010 - 04.03.2011

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 04.03.2011 - 16.10.2013
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 14.10.2021 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nypvang barneskole 1983-1989
 • Stabbursmoen ungdomsskole 1989-1992
 • KVT, allmenne fag 1992-1995
 • Skjetlein, agronom 1995-1996
 • Mellomfag statsvitenskap og historie, NTNU frå 1996

Yrke

 • Bonde frå 1992
 • Politisk rådgiver i Sp 2001
 • Direktør i SIVA SF frå 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim bystyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Offentlege verv

 • Nestleder Kirke- og kulturkomiteen, Trondheim 1995-1999
 • Leder Oppvekstutvalget, Trondheim 1999-2003
 • Medlem Styret for Trondheim Renholdsverk 2003-2005
 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget frå 2007

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Senterungdommens sentralstyre 2000-2001
 • Medlem Sp's landsstyre frå 2005
 • 1. nestleder Sp frå 2011
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Senterungdom
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Sp
 • Div. verv Trondheim Senterungdom
 • Div. verv Trondheim Sp

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Sør-Trøndelag Nei til EU 2003-2005
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2013

Andre administrative verv

 • Medlem Valgkomiteen i Bøndenes hus A/S 2002-2005