Asphjell, Odd

Asphjell, Odd (1925-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1965-1969

Gå til biletgalleri

Asphjell, Odd har gått bort.

Finn informasjon etter