Kulstad, Oddbjørg

Kulstad, Oddbjørg (1900-1964)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1945-1949

Gå til biletgalleri

Kulstad, Oddbjørg har gått bort.

Finn informasjon etter