Nordli, Odvar

Nordli, Odvar (1927-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 73 dagar

Gå til biletgalleri

Nordli, Odvar har gått bort.

Finn informasjon etter