Lund, Olav

Lund, Olav (1942-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
1 år, 341 dagar

Gå til biletgalleri

Lund, Olav har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.12.1942 i Vang, Hedmark
 • Død 04.10.2014
 • Son av bygningsarbeider Henry Lund (1908-2001) og husmor Olava Olsen (1918-2001)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 03.11.1990-04.09.1992 for Sigbjørn Johnsen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1989-93

  Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Yrkesskole med eksamen i plate og sveis 1966

Fagbrev

 • Internt fagbrev fra Kværner Thune 1976

Yrke

 • Industriarbeider ved Kværner-Thune A/S 1966-1990 (permisjon fra 1990), 1992-1993

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Gullklokke etter 25 år ved Kværnes Thune 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vang kommunestyre 1983-1987, varaordfører 1987-1989
 • Medlem Vang formannskap 1989-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesutvalg, Hedmark 1983-1987

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Vang 1983-1987, nestleder 1987-1991
 • Nestleder Yrkesopplæringsnemnda 1996-1999
 • Medlem Styret for Hedmark Bedriftsutvikling frå 1996
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Hedmark 1999-2004

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Ridabu Arbeiderlag 1977-1981, 1994-1998, kasserer 1998-2000, 2003-2005
 • Nestleder Ridabu Arbeiderlag 1982-1985, leder 1986-1987, nestleder 1988-1994
 • Medlem Styret for Vang Arbeiderparti 1989-1990
 • Leder Faglig politisk utvalg i Hedmark A 1989-1990

Tillitsverv i organisasjonar

 • Klubbleder Kværner-Thune 1971-1986
 • Avdelingsleder Hamar Jern- og Metallarbeiderforbund 1973-1989
 • Medlem Styret i Hamar og Vang faglige samorganisasjon 1980-1986
 • Fellestillitsmann Kværnerkonsernet 1982-1986
 • Distriktssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund 1993-1995
 • Distriktssekretær LO Hedmark frå 1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kværner Thune A/S 1976-1988
 • Medlem Styret for Kværner Industrier 1982-1986