Dahl-Goli, Oliver

Dahl-Goli, Oliver (1897-1976)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Bergen 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Dahl-Goli, Oliver har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 13.08.1897 i Sandar, Vestfold
 • Død 19.07.1976
 • Son av kaptein Daniel Antonissen Gjerløw (1863-1942) og Olava Goli (1864-1933)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Bergen, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1961-65

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjonar

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1962

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tønsberg tekniske aftenskole 1912-1913
 • Vestlandske Indremisjonsforbunds bibelskole 1916-1917

Yrke

 • Medarbeider Dagbladet "Dagen"
 • Møbeltapetserer 1913-1916
 • Disponent og ansvarlig leder Sjømannsmisjonens to hospital- og kirkeskip 1929-1962
 • Redaktør "Fiskerens venn" 1930-1961

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av dansk Dannebrogs orden 1958
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1964

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Den norske kirkes diakoniråd 1960-1962

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Vestfold krets av Den indre sjømannsmisjon 1916
 • Reisesekretær Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1918-1921
 • Reisesekretær Det Vestlandske Indremisjonsforbund i Finnmark 1921-1923
 • Kretssekretær Det Vestlandske Indremisjonsforbund i Romsdal 1923-1926
 • Reisesekretær Den indre sjømannsmisjon 1927-1929, generalsekretær 1932-1963
 • Sekretær Landsstyret i Den indre sjømannsmisjon 1929-1932

Litteratur

 • Dahl-Goli, Oliver: Livet er slik, Bergen 1952
 • Dahl-Goli, Oliver: Hvis det er drøm, Bergen 1956
 • Dahl-Goli, Oliver: I dag ved kilden, 1957