Dahl-Goli, Oliver

Dahl-Goli, Oliver (1897-1976)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Bergen 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Dahl-Goli, Oliver har gått bort.

Finn informasjon etter