Joten, Ola

Joten, Ola (1934-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989

Gå til biletgalleri

Joten, Ola har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.04.1934
  • Død 31.12.2015

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Hedmark, 1985 - 1989, A.