Marås, Olav

Marås, Olav (1931-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 35 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter