Søyland, Olav

Søyland, Olav (1921-2001)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 73 dagar

Gå til biletgalleri

Søyland, Olav har gått bort.

Finn informasjon etter