Grande, Odd Torgeir

Grande, Odd Torgeir (1928-1987)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1950-1953

Gå til biletgalleri

Grande, Odd Torgeir har gått bort.

Finn informasjon etter