Heggem, Ola T.

Heggem, Ola T. (1952-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 123 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 13.05.1952 i Rindal, Møre og Romsdal
 • Son av gårdbruker, handelsbetjent Torolv Heggem (1923-2019) og husmor Ildri Bjørnås (1930-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet, 28.10.2005 - 23.09.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1968-1969
 • Agronom, Skjetlein Jordbruksskole 1969-1971
 • Agrotekniker, Skjetlein Jordbruksskole 1973-1974

Yrke

 • Felleskjøpet, Trondheim til 1971
 • Rindal kommune 1971-1976
 • Troll-Ski A/S 1976-1980
 • Gårdbruker frå 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rindal kommunestyre 1987-1991, ordfører 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2005 (permisjon fra oktober)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 2003-2005 (permisjon fra november)

Offentlege verv

 • Medlem Representantskapet for Hamos, Orkanger 1999-2003, leder 2003-2005
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal 1999-2005

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Møre og Romsdal Sp 1997-1999, leder 2000-2004
 • Leder Styret i Rindal Sp 1998-2000
 • Varamedlem Sp's sentralstyre 2001-2005, medlem 2005-2007

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Styret i Rindal idrettslag 1981-1985
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag skikrets 1982-1991
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Skiforbund 1993-1995
 • Leder Kontrollkomiteen i Prior Midt-Norge
 • Leder Valgkomiteen i Tine Midt-Norge

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Rindal Sparebank 1988-1992
 • Medlem Styret for Troll Ski A/S , leder til 1980