Larsen, Ove

Larsen, Ove (1931-1988)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 185 dagar

Gå til biletgalleri

Larsen, Ove har gått bort.

Finn informasjon etter