Aas, Per Almar

Aas, Per Almar (1929-2014)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 44 dagar

Gå til biletgalleri

Aas, Per Almar har gått bort.

Finn informasjon etter