Almaas, Per

Almaas, Per (1898-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Almaas, Per har gått bort.

Finn informasjon etter