Eliassen, Peder Enok

Eliassen, Peder Enok (1930-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter