Liland, Petter Olav Johnsen

Liland, Petter Olav Johnsen (1902-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 99 dagar

Gå til biletgalleri

Liland, Petter Olav Johnsen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.02.1902 i Alstahaug, Nordland
 • Død 08.11.1992
 • Son av småbruker og fisker Ole Johnsen (1839-) og Anne Kristine Edvardsdatter (1860-1944)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 7 for Nordland, 1958 - 1961, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sivilagronom 1929

Yrke

 • Vandrelærer for Nordland Landbruksselskap til 1931
 • Gårdsfullmektig ved Statens stamsæd- og sauavlsgård, Tjøtta (senere Statens forskningsstasjon) 1931-1959
 • Forsøksleder og bestyrer ved samme Statens stamsæd- og sauavlsgård frå 1960

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Norsk Sau- og Geitavlslags diplom
 • Kongens fortjenstmedalje 1973
 • Alstahaug Kulturpris 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Tjøtta kommunestyre 1945-1947, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nordland 1945-1947, 1951-1955

Offentlege verv

 • Medlem Utvalget til å vurdere spørsmålet om sau- og reinbeiter i Nordland fylke 1950-1970 (1950-åra til ca 1970)

Tillitsverv i parti

 • Formann Tjøtta Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Tjøtta lag av Norsk Sau- og Geitavlslag 1949-1965
 • Formann Fylkeslaget Norsk Sau- og Geitavlslag
 • Medlem og nestformann Styret for Helgeland Historielag (stod også som stifter av laget)
 • Formann Tjøtta Bonde- og småbrukarlag og i Nordland Bonde- og småbrukerlag
 • Initiativtager Tjøtta grendesamling

Litteratur

 • Bindet om Nordland fylke i Norske fylker
 • Liland, Petter Olav Johnsen: Tjøtta gårdshistorie, 1976