Svendsen, Per

Svendsen, Per (1933-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter