Hagen, Paul Ivar

Hagen, Paul Ivar (1917-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1954-1957

Gå til biletgalleri

Hagen, Paul Ivar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.08.1917
  • Død 06.05.1986

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1954 - 1957, A.