Todal, Per

Todal, Per (1920-1995)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1961-1965

Gå til biletgalleri

Todal, Per har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 22.05.1920
  • Død 08.09.1995

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, V.