Todal, Per

Todal, Per (1920-1995)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1961-1965

Gå til biletgalleri

Todal, Per har gått bort.

Finn informasjon etter