Moe, Peter Kjeldseth

Moe, Peter Kjeldseth (1909-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 171 dagar

Gå til biletgalleri

Moe, Peter Kjeldseth har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.05.1909 i Ørsta, Møre og Romsdal
 • Død 30.06.1973
 • Son av lærer Olav Moe (1884-1935) og Marna Kjeldseth (1878-1916)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 11.01.1954-02.07.1956 for Ulrik Olsen.
 • Rykte opp som representant 02.07.1956 etter Anton Ludvik Alvestads død.
 • Frå 30.06.1973, Oskar Edøy møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Midlertidig varapresident, Odelstinget, 25.04.1972 - 28.09.1972

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 04.02.1955
  Formann, Protokollkomiteen, 04.02.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 10.06.1964
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 10.06.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 13.11.1969
  Formann, Samferdselskomiteen, 13.11.1969 - 30.06.1973

Medlemskap i delegasjonar

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1965 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1925
 • Handelsskole 1926
 • Student 1931
 • Cand.jur. 1936

Yrke

 • Vegarbeider, sjømann og kontormann m.m. før og under studietida
 • Sakførerforretning i Ørsta frå 1936
 • Disponent for A/S Vest-norske møbelfabrik, Ørstavik 1936-1953
 • Disponent for Ørsta Konfeksjonsfabrik A/S 1940-1954

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ørsta kommunestyre 1937-1940, ordfører 1945-1947, 1947-1951
 • Medlem Ørsta formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 1945-1947
 • Medlem fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1951-1955

Offentlege verv

 • Formann Fattigstyret, Ørsta 1936-1946
 • Medlem Styret for Ørsta kommunale elektrisitetsverk 1938-1948, formann 1948-1973
 • Medlem Kontrollnemnda for Møre og Romsdal Fylkesbåtar 1949-1959, formann 1959-1973
 • Formann Yrkesskolenemnda, Møre og Romsdal 1950-1964
 • Medlem Ørsta skogreisingsstyre for gjennomføringen av Ørstaplanen 1950-1964
 • Medlem Styret for Fylkessjukehuset, Ålesund 1952-1965
 • Medlem Vegplanrådet 1964-1969
 • Formann Nemnda for Vartdal hamn 1964-1973
 • Medlem Naturskadefondets ankenemnd 1967-1973
 • Medlem Samferdselsplanutvalget 1972-1973
 • Medlem Utvalg for å vurdere omfanget av riksvegnettet 1973

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Ørsta arbeiderparti 1936-1940, 1945-1953
 • Medlem Styret for Sunnmøre arbeiderparti 1938-1940, 1950-1951
 • Formann Ørsta Arbeiderparti 1938-1939, 1953

Andre administrative verv

 • Formann Førebuande nemnd for L/L Tussa kraft 1946
 • Medlem Interimstyret for A/S Olivin frå 1947
 • Medlem Styret for A/S Olivin fra 1948, formann 1953-1973
 • Formann Styret for Rutebilane A/S 1949-1973
 • Formann Styret for L/L Tussa kraft 1949-1953
 • Medlem Styret for Sunnmøre arbeideravis 1958, formann fra 1960
 • Formann Styret for A/S Mørebil 1959-1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1971-1973