Andersen, Ragnvald Mikal

Andersen, Ragnvald Mikal (1899-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Andersen, Ragnvald Mikal har gått bort.

Finn informasjon etter