Anda, Randi

Anda, Randi (1898-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 53 dagar

Gå til biletgalleri

Anda, Randi har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 29.12.1898
  • Død 07.05.1999

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF.
  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1958 - 1961, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1961 - 1965, KrF.
  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1965 - 1969, KrF.