Dalland, Randulf

Dalland, Randulf (1900-1984)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvald som representant for
Bergen 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Dalland, Randulf har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.05.1900 i Bergen, Hordaland
 • Død 09.11.1984
 • Son av oppsynsmann Christoffer Dalland (1878-) og Ingeborg Tvedt (1872-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Bergen, 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studiereise i Sovjetunionen 1935

Yrke

 • Rørlegger i Bergen 1915-1927
 • Egen rørleggerforretning i Odda 1927-1932
 • Redaktør i Hardanger Arbeiderblad 1930-1932
 • Journalist i "Arbeidet" 1932-1935

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fengslet og dødsdømt, men ble løslatt og utvist fra Spania mai 1940
 • Offiser i Den 11. internasjonale brigade i Spania 1937
 • Deltok i Den norske brigade i Skottland 1940-1945 (fra juni 1940)
 • Fenrik i Den norske brigade i Skottland 1944-1945 (dimmitert november 1945)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Odda herredsstyre 1931-1934
 • Medlem Bergen bystyre 1934-1937

Tillitsverv i parti

 • Partisekretær Norges Kommunistiske Parti 1950-1965

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Fagopposisjonen på Vestlandet 1932-1935