Skjærpe, Ragnvald

Skjærpe, Ragnvald (1904-1992)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969

Gå til biletgalleri

Skjærpe, Ragnvald har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.07.1904
  • Død 03.03.1992

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1965 - 1969, V.