Brunsell, Rina

Brunsell, Rina (1969-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter