Johansen, Reidar

Johansen, Reidar (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Finnmark 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.05.1955 i Hammerfest, Finnmark
 • Son av fisker Peder Johansen (1902-1977) og husmor Sigrid Selnes (1913-1987)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Finnmark, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyre

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 01.10.1992

  1993-97

  Varamedlem gruppestyret og innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas, Alta 1975
 • Høgskolesenteret i Nordland, NDH (Samfunnsfag), Bodø 1977
 • Lærerskoleeksamen, Alta 1982

Yrke

 • Lærer i Hammerfest 1977-1988, fra 2003
 • Rektor i Hammerfest 1997-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sørøysund kommunestyre 1983-1987
 • Medlem Hammerfest formannskap 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Finnmark 1987-1989

Offentlege verv

 • Varamedlem Samferdselsstyret, Finnmark 1983-1987
 • Medlem Representanskapet for Finnmark fylkesrederi 1986-1987
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge 1987-1989
 • Medlem Utbyggingsstyret, Finnmark 1987-1989

Tillitsverv i parti

 • Kasserer SFU i Alta 1972-1974
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)s landsstyre 1974-1975
 • Leder Alta SFU 1974-1975
 • Medlem Styret for Bodø SV 1975-1977
 • Medlem Styret for Finnmark SV 1980-1987
 • Leder Sørøysund SV 1982-1986
 • Leder Hammerfest SV 1999-2001
 • Leder SVs gruppe i Hammerfest kommunestyre frå 2003

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Akkarfjord samvirkelag 1980-1983
 • Fritidsleder Akkarfjord fritidsklubb 1980-1983
 • Hovedtillitsvalgt Sørøysund Lærerlag 1987-1989
 • Leder Friidrettsklubben Stein 2001-2007, kasserer fra 2007
 • Leder Hammerfest Idrettsråd 2003-2007