Krogh-Vennemo, Ragnhild

Krogh-Vennemo, Ragnhild (1932-2007)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1981-1985

Gå til biletgalleri

Krogh-Vennemo, Ragnhild har gått bort.

Finn informasjon etter