Wetterstad, Roy N.

Wetterstad, Roy N. (1963-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som representant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 68 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle