Kristensen, Rolf

Kristensen, Rolf (1892-1975)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1954-1957

Gå til biletgalleri

Kristensen, Rolf har gått bort.

Finn informasjon etter