Lindberg, Rolf

Lindberg, Rolf (1918-1972)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 27 dagar

Gå til biletgalleri

Lindberg, Rolf har gått bort.

Finn informasjon etter