Ødegård, Rolf

Ødegård, Rolf (1941-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Ødegård, Rolf har gått bort.

Finn informasjon etter